Tandang pananong

Mula sa Pekepedia
Jump to navigation Jump to search

Ang tandang pananong ay isang simbolong nagsasabi na ang pangungusap na nasa unahan ng tandang pananong ay isang tanong.

Bloink1 solid.png
Ang artikulong ito ay kinakailangang mapahaba.
Ang artikulong ito ay isang usbong (stub). Palawigin pa ito upang makatulong.