Sparta

Mula sa Pekepedia
Jump to navigation Jump to search

Ang SPAAAAAAARTAAAAAAA ay ang kaharian ni LEONIDAAAAAAAAAAAAAAAS.

Ang kahariang pinag-haharian ng hari ng kanilang kaharian na nag-ngangalang haring LEONIDAAAAAAAAAAAAAAAS ay ang pinakasikat na LUGAAAAAAAAAAAAAAAAR sa mundo.Ito rin ang pinagmulan ng lipi ng mga SPARTAAAAAAAAAAANS na pawang mga lalaking maskulado at nakasuot lamang ng brief at kapa.

Bloink1 solid.png
Ang artikulong ito ay kinakailangang mapahaba.
Ang artikulong ito ay isang usbong (stub). Palawigin pa ito upang makatulong.