Pagsasalin-wika

Mula sa Pekepedia
Jump to navigation Jump to search

Ang tagapagsalin ay at ay bago sa ang kahulugan teksto kumuha isa wika masigla mula teksto pagkakaroon , ang katumbas teksto kumuha iba wika layon teksto , o ang tagapagsalin produksiyon paliwanag tawagin. di ang Sali't saling sabi , tagapagsalin ang tao kilusan ay , bagaman tangkain may been done ang automatiko at ang automatiko likas wika teksto tagapagsalin makina tagapagsalin o ang computer tagapagsalin at ang computer gumamit angnagawa aids sa ang tagapagsalin ang tagapagsalin layon ay ang tumbasan proportion at layon sa pagitan ang pinagmulan at ang layon teksto ( alalaong baga'y panagutan dalawa teksto ito was katulad mag-ulat ) sulat datapuwa't itatag , pag-araal nina ang tiyak dami takdaan. tesis restrictions isama ang makipag-alaam , ang mula wika gramatika pamahalaan , ay ang sulat kasunduan , ay ang parirala pagpapahayag at maibigan ito.

Ito bagay ay a matisod. ka maaari tumulong Pekepedia nina palakihin ito.