Mga pangngalan sa Tagalog

Mula sa Pekepedia
Pumunta sa nabigasyon Pumunta sa paghahanap

Ito ay isang listahan ng mga pangngalan sa Tagalog.

B[baguhin]

 • ban (ban) - mga bans (bans)
 • ban (bun) - mga bans (buns)
 • bat (bat) - mga bats (bats)
 • bed (bed) - mga beds (beds)
 • bidyo (video) - mga bidyos (videos)
 • bol (ball) - mga bols (balls)
 • boy (boy) - mga boys (boys)
 • buk (book) - mga buks (books)

D[baguhin]

 • dak (duck) - mga daks (ducks)
 • dilisyon (deletion) - mga dilisyons (deletions)
 • dyender (gender) - mga dyenders (genders)

E[baguhin]

 • eg (egg) - mga egs (eggs)
 • ekspiryens (experience) - mga ekspiryenses (experiences)
 • ensayklopedya (encyclopedia) - mga ensayklopedyas (encyclopedias)
 • episowd (episode) - mga episowds (episodes)

G[baguhin]

 • gayd (guide) - mga gayds (guides)

H[baguhin]

 • hedkwarter (headquarter) - mga hedkwarters (headquarters)

I[baguhin]

 • ikwipment (equipment) - mga ikwipments (equipment)
 • imeyj (image) - mga imeyjes (images)

J[baguhin]

 • juwelri (jewelry) - mga juwelris (jewelry)

K[baguhin]

 • kan (can) - mga kans (cans)
 • kantri (country) - mga kantris (countries)
 • kompyuter (computer) - mga kompyuters (computers)
 • komyuniti (community) - mga komyunitis (communities)
 • kontak (contact) - mga kontaks (contacts)

L[baguhin]

 • langgweij (language) - mga langgweijes (languages)
 • lubrikant (lubricant) - mga lubrikants (lubricants)

M[baguhin]

 • meseyj (message) - mga meseyjes (messages)

P[baguhin]

 • powsyon (potion) - mga powsyons (potions)
 • pradyek (project) - mga pradyeks (projects)
 • prut (fruit) - mga pruts (fruits)

S[baguhin]

 • seks (sex) - mga sekses (sexes)
 • shap (shop) - mga shaps (shops)
 • sheyp (shape) - mga sheyps (shapes)
 • sosayeti (society) - mga sosayetis (societies)
 • spiker (speaker) - mga spikers (speakers)
 • stadi (study) - mga stadis (studies)
 • subskrayber (subscriber) - mga subskraybers (subscribers)
 • syet (shit) - mga syets (shits)

T[baguhin]

 • tri (tree) - mga tris (trees)