Barack Obama

Mula sa Pekepedia
Jump to navigation Jump to search
AAAAAAAAA! Ang artikulo o pahinang ito ay nangangailangan ng paglilinis.
Siguro hindi mo pinagisipan ang ginawa mo...
"'Wag nyo 'kong kuhanan" + kilig factor.

Si Barack Saddamn Hussein Obama bin Laden Jr. II (ca. 1486-2560) ay ang ika- na pangulo ng Estados Unidos.

"Barack H. Obama commands you to turn off the spotlight!"
Bloink1 solid.png
Ang artikulong ito ay kinakailangang mapahaba.
Ang artikulong ito ay isang usbong (stub). Palawigin pa ito upang makatulong.