Tukuyin

Jump to navigation Jump to search

Mga detalyeng pangtalaaklatan para sa Pilipinas

  • Pangalan ng pahina: Pilipinas
  • May-akda: Pekepedia contributors
  • Tagapaglathala: Pekepedia, .
  • Petsa ng huling pagbabago: 20 Nobyembre 2015 12:33 UTC
  • Petsa ng pagbawi: 1 Marso 2021 03:41 UTC
  • Pamalagiang URL: https://pekepedia.net/index.php?title=Pilipinas&oldid=5249
  • ID ng Bersiyon ng Pahina: 5249