Tukuyin

Jump to navigation Jump to search

Mga detalyeng pangtalaaklatan para sa Engrish

  • Pangalan ng pahina: Engrish
  • May-akda: Pekepedia contributors
  • Tagapaglathala: Pekepedia, .
  • Petsa ng huling pagbabago: 4 Hunyo 2014 13:53 UTC
  • Petsa ng pagbawi: 28 Setyembre 2021 15:57 UTC
  • Pamalagiang URL: https://pekepedia.net/index.php?title=Engrish&oldid=4774
  • ID ng Bersiyon ng Pahina: 4774