Kamalian

Jump to navigation Jump to search

Hindi natagpuan ang isang rebisyon ng kaibahang (0) ito.

Karaniwang itong isinanhi ng pagsunod sa isang wala na sa panahong kawing sa pagkakaiba na papunta sa isang pahinang nabura na. Matatagpuan ang mga detalye sa loob ng talaan ng pagbura.